מחפש דירה בקטמונים ?

$316,530

מבחר הדירות הגדול ביותר בקטמונים

 

תיווך יוזמה 02-6483040